یک ملتی که زن و مردش برای جان‌فشانی حاضرند و طلب شهادت می‌کنند، هیچ قدرتی با آن نمی‌تواند مقابله کند. امام خمینی(ره)
☆ www.AynazChaT.net ☆
☆ www.AynazChaT.inFo ☆
☆ www.AynazChaT.Org ☆
کانال تلگرام